مهلت شرکت در قرعه‌کشی به اتمام رسید.

wdt_ID ردیف شهر محل برگذاری قرعه کشی نام و نام خانوادگی شهر جایزه
1 1 تهران مهسا جبارفرد تهران P20 Pro
2 2 تهران محمد مهدی اکبری کرج P20 Pro
3 3 تهران حمیدرضا خدمتگذارشیرازی تهران P20 Pro
4 4 شیراز محمد رضا جلالی کرمان P20 Pro
5 5 مشهد سیدابوالقاسم انوری مشهد P20 Pro
6 6 تبریز امیر عزتی امینی سنندج P20 Pro
7 7 اصفهان zahra esmailieshkavandi اصفهان P20 Pro
8 8 اهواز روزبه خواجه اهواز P20 Pro
9 9 تهران محمود کمال آبادی فراهانی تهران اسپیکر JBL Flip 4
10 10 تهران رضا کریمی واقف تهران اسپیکر JBL Flip 4
شهر محل برگذاری قرعه کشی جایزه
wdt_ID ردیف شهر محل برگذاری قرعه کشی نام و نام خانوادگی شهر جایزه
1 1 تهران فرهود شعار تهران P20 Pro
2 2 تهران میلاد حسینی یزدی تهران P20 Pro
3 3 تهران محمدرضا غلامی سمنان P20 Pro
4 4 شیراز فاطمه روزیطلب مطلق شیراز P20 Pro
5 5 مشهد مهدی خطیب زاده مشهد P20 Pro
6 6 اصفهان الهام اکبری حضمای اصفهان P20 Pro
7 7 تبریز علی عباسقلی پور ارومیه P20 Pro
8 8 اهواز پریوش کلک ران اهواز P20 Pro
9 9 تبریز مسعود پاشازاده آذری ارومیه اسپیکر JBL Flip 4
10 10 تهران مهشید شعبانی شهر قدس چراغ مطالعه
شهر محل برگذاری قرعه کشی جایزه
wdt_ID ردیف شهر محل برگذاری قرعه کشی نام و نام خانوادگی شهر جایزه
1 1 تهران هاتف زندیه تهران P20 Pro
2 2 تهران محمد سعید خزایی تهران P20 Pro
3 3 تهران مهدی موحدی تهران P20 Pro
4 4 شیراز مائده عبدی شیراز P20 Pro
5 5 مشهد مریم سهرابی بالینی مشهد P20 Pro
6 6 اصفهان mehdi bayati اصفهان P20 Pro
7 7 اهواز حسن حاجی زاده اهواز P20 Pro
8 8 تبریز رضا بهزاد مرند P20 Pro
9 9 تهران وحید مدنی تهران چراغ مطالعه
10 10 تهران مریم شیخی تهران چراغ مطالعه
شهر محل برگذاری قرعه کشی جایزه
wdt_ID ردیف نام و نام‌ خانوادگی شهر جایزه
1 1 مریم جعفری اصفهان P20 Pro
2 2 شهاب کاظمی اصفهان P20 Pro
3 3 مریم چنگیز اصفهان P20 Pro
4 4 علی نهاوندی دزفول P20 Pro
5 5 زهرا احمدی اردبیل P20 Pro
6 6 نوید کیان تهران P20 Pro
7 7 احمد باقری تهران P20 Pro
8 8 حامد رشیدی مقدم تهران P20 Pro
9 9 محمدحسین رستمی تهران P20 Pro
10 10 نسرین محمدزاده تهران P20 Pro
جایزه